(1)
Bosch Sans, V. El Paradigma De La Empresa Familiar. Lupa empres 2006.